Class Registration


Po řádném vyplnění obdříte potvrzení o registraci a další pokyni na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Class Registration

Pole označené s * jsou povinné [Fields marked with a * are required]

( Leadři jsou ve většině připadů páni a Followeři většinou dámy.[Leaders are mostly gentleman, Followers mostly ladies.] )